אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

משפחת אוקו

מסמך ברוסית אודות משפחת אוקו - 1

מסמך ברוסית אודות משפחת אוקו - 2

מסמך ברוסית אודות משפחת אוקו - 3

מסמך ראשון ברוסית - תרגום לעברית

מסמך ראשון ברוסית - תרגום לאנגלית

מסמך שני ברוסית - 1

מסמך שני ברוסית - 2

מסמך שני ברוסית - תרגום לעברית

מסמך שני ברוסית - תרגום לאנגלית

 אישור שהות מעיריית גיילינגן, שוויצריה, למשפחת נתן אוקו, 12.3.1920

מרשם התושבים - שוויצריה (דיזנהופן), קנטון טורגאו 1920, פרטים על משפחת אוקו (1)

מרשם התושבים - שוויצריה (דיזנהופן), קנטון טורגאו 1920, פרטים על משפחת אוקו (2)

תעודת הלידה של סופי אוקו, רוטוויל גרמניה (העתק מ-1935)

מרשם התושבים - רוטוויל 1935: פרטים על משפחת אוקו (1)

מרשם התושבים - רוטוויל 1935: פרטים על ילדי נתן ורוזה אוקו (2)

תולדות החיים של נתן אוקו מפיו - מקור בגרמנית 16.8.1930 (בקשה לקבל אזרחות גרמנית) - 1

תולדות החיים של נתן אוקו מפיו - מקור בגרמנית 16.8.1930 (בקשה לקבל אזרחות גרמנית) - 2

תולדות החיים של נתן אוקו מפיו - מקור בגרמנית 16.8.1930 (בקשה לקבל אזרחות גרמנית) - 3

תולדות החיים של נתן אוקו מפיו - מקור ברגמנית 16.8.1930 (בקשה לקבל אזרחות גרמנית) - 4

תולדות החיים של נתן אוקו מפיו - מקור בגרמנית 16.8.1930 (בקשה לקבל אזרחות גרמנית) - 5

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 1

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 2

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 3

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 4

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 5

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 6

תרגום ע"י לודוויג אוקו לתולדות החיים של נתן אוקו מ-16.8.1930 - 7

חוזה שכירות ועבודה של משפחת אוקו, 26.10.1934, רוטוויל

אישור שינוי מקום מגורים למשפחת אוקו מרוטוויל לפלשתינה 16/12/1935

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 0

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 1

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 2

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 3

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 4

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 5

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 6

סופי אוקו - דרכון זרים גרמני מ-2.12.1935 - 7

אישור הארכת ויזה לדרכון זרים של קונסול גרמניה ביפו עבור נתן ורוזה אוקו 6/8/1936

מכתב המלצה לסופי ממכון גוטמן לטיפול ברגל, 1/6/1940

נתן אוקו - כרטיס ביקור מ-1936

המלצה לסופי אוקו ממכון שול מ- 30/9/1937

בקשת ד"ר ארנסט גוטמן מסופי אוקו לחזור לעבודה בתל-אביב 26/2/1938