אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

משפחת מאנינג

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 48,המכתב שמור בארכיון הציוני בירושליים. תאריך המכתב 8/11/1915

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 49

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 50

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 51

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 52

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה 25.2.1940 - מקור

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה 25.2.1940 - תרגום לאנגלית (דף 1)

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה 25.2.1940 - תרגום לאנגלית (דף 2)

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה בשיקגו 4.3.1940 - מקור (דף 1)

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה בשיקגו 4.3.1940 - מקור (דף 2)

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה בשיקגו 4.3.1940 - תרגום לאנגלית

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה בשיקגו 3.11.1940 - מקור

מכתב מסוזי בברסלאו לאווה בשיקגו 3.11.1940 - תרגום לאנגלית

המכתב האחרון של סוזי 20.11.1941, תרגום לאנגלית ע"י נכדתה סוזאן מאנינג

מכתב מקורט בלונדון לאחותו אווה ובעלה פראנץ בשיקגו, 15.4.1940

מכתב מקורט בלונדון לאווה ובתה גייל בשיקגו 2.2.1944 - 1

מכתב מקורט בלונדון לאווה ובתה גייל בשיקגו 2.2.1944 - 2

מכתב מקורט בלונדון לאווה, פראנץ וגייל בשיקגו, 18.6.1942

תעודת הפטירה של סוזי מנברג בגטו טרזיינשטדט 18.7.1943

תולדות החיים של קנט מאנינג, נכתב ע"י בתו סוזאן באוקטובר 2012