אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

משפחת מנברג

דף כותר לפנקס רישום הלידות של יהודים בריבניק 1812-1849, 1859-1874

חתימות וחותמת רשמית של הקהילה היהודית בלוסלאו, 1848, מהארכיון ברטיבור

רישום שמות שונים של בני משפחת מנברג שנמצא בארכיון ברטיבור

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -14.4.1869 (גרמנית)

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -28.4.1869 (גרמנית)

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -3.5.1869 (גרמנית)

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -7.5.1869 (גרמנית)

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -11.5.1869 (גרמנית)

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -11.5.1869, שכתוב בידי סופי מנברג

מכתב מרוזליה לליאופולד מ -23.5.1869

הזמנה לחתונה של ליאופולד מנברג ורוזליה פרל, 15.6.1869

מבט כללי על פנקס הלידות בריבניק, שנים 1873 ו-1874 בו רואים את רישום הלידות של הדוויג ויוזף מנברג, מהארכיון ברטיבור

רישום הולדת יטל מנברג (אחותו של ליאופולד), בת עמנואל ורוזל, מהארכיון ברטיבור

רישום לידות בספר תפילה משפחתי

רישום של ליאופולד מנברג כסוחר בריבניק , מהארכיון ברטיבור

רישום הלידה של הדוויג מנברג, אחותו של יוזף, 8.5.1873, בריבניק, מהארכיון ברטיבור

רישום הלידה של יוזף מנברג בריבניק 1.5.1874, מהארכיון ברטיבור

רישום הלידה של יוזף מנברג בפנקס רישום הלידות בריבניק, מהארכיון ברטיבור

פרסום מכירות בעיתון מקומי בריבניק של ליאופולד מנברג 1885

גלויות מעמנואל לליאופולד כתובות בגרמנית באותיות עבריות, גלויה עליונה מ-24.3.1892, גלויה תחתונה מ-10.5.1892

צד שני של הגלויות הנ"ל

שכתוב גלויה ראשונה מעמנואל לליאופולד 24.3.1892, בידי סופי מנברג

שכתוב גלויה שניה מעמנואל לליאופולד 10.5.1892, בידי סופי מנברג

מכתב מעמנואל מנברג לבנו ליאופולד 27.4.1892 - מעטפה

מכתב מעמנואל מנברג לבנו ליאופולד 27.4.1892, כתובת בגרמנית בתעתיק עברי

מכתב מעמנואל מנברג לבנו ליאופולד 27.4.1892 בתעתיק גרמני, בידי סופי מנברג

מודעה בעיתון של ריבניק: הסוחרים היהודיים של לוסלאו מודיעים על סגירת העסקים לרגל חגי תשרי(11, 12 ו- 20 לספטמבר 1893), ליאופולד מנברג שמופיע כאן שייך לענף של משפחת מנברג ומנור של היום

רישום לידות בספר תפילה משפחתי של משפחת מנברג במאה ה-19 - 1

רישום לידות בספר תפילה משפחתי של משפחת מנברג במאה ה-19 - 2

רישום לידות בספר תפילה משפחתי של משפחת מנברג במאה ה-19 - 3

רישום הקיסריים הגרמניים בספר התפילה המשפחתי של משפחת מנברג מהמאה ה-19, כתוב בגרמנית בתעתיק עברי

תרגום רישום הקיסרים לתעתיק גרמני, בידי סופי מנברג

רישום הנישואים של אדולף אפט עם רגינה מנברג - 1895, מהארכיון ברטיבור

רישום חתימת עדים לנישואי אדולף אפט ורגינה מנברג 6.1895, מהארכיון ברטיבור

חוברת בת 75 עמודים בשם "הרבנים של ריבניק" מאת מלגורזטה פלושי

חוברת בשם "המולדת הבלתי-נשכחת - ריבניק בשלזיה עילית: 10 צילומים בסביבות שנת 1900", דף ראשון, מוגש לגב' רוזל גוטמן- בכתב יד בירוק

חוברת בשם "המולדת הבלתי-נשכחת - ריבניק בשלזיה עילית: 10 צילומים בסביבות שנת 1900", דף שני

חוברת בשם "המולדת הבלתי-נשכחת - ריבניק בשלזיה עילית: 10 צילומים בסביבות שנת 1900", דף שלישי

בדף זה כתוב בכתב יד שכאן רואים את החנות של הסבא (ליאופולד מנברג), חוברת ריבניק, דף רביעי

כאן מופיע מכתב אישי לרוזל גוטמן, חוברת ריבניק, דף חמישי

תקציר תולדות ריבניק בגרמנית (דף 1)

תקציר תולדות ריבניק בגרמנית (דף 2)

כתבה בעיתון של יהודי גרמניה על הענקת גביע היוקרה מהקהילה היהודית בריבניק לליאופולד מנברג, 15.3.1901, עמ' 1

כתבה בעיתון של יהודי גרמניה על הענקת גביע היוקרה מהקהילה היהודית בריבניק לליאופולד מנברג, 15.3.1901, עמ' 2

רישום הלידה של רוזל מנברג בת יוסף והדוויג - בתאריך 15.6.1902

רישום הלידה של ארנסט מנברג בן יוסף והדוויג - 5.11.1903, מהארכיון ברטיבור

רישום הלידות של רוזל וארנסט מנברג , מהארכיון ברטיבור

רישום הולדת אוטו אפט, הבן של רגינה ואדולף, 25.7.1904

פרסום למופע לכבוד יובל הקיסר של האופרטה "האלמנה העליזה", 31.5.1906, וינה

פרסום בית המסחר של יוזף מנברג מ-1914, בית ממכר ברזל, חנות מכשירים לבית ולמטבח, טלפון מס' 7

מודעות בעיתון בריבניק בפולנית מ-5.7.1921, שתי מודעות על מכירת מגרשים לבנייה + דירות ע"י יוזף מנברג

מודעות בעיתון בריבניק בפולנית מ-12.1921, פרסום העסק של יוזף מנברג

מודעות בעיתון בריבניק בפולנית וגרמנית, פרסום העסק של יוזף מנברג: ברזל וחומרי בנין כולל כתובת ומס' טלפון 1002

מודעה בעיתון בריבניק בפולנית מ-14.5.1922, יוזף מנברג מוכר שטח לבנייה במזומן

מברק ברכה לנישואי רוזל מנברג עם מקס גוטמן, בויטן, 9.2.1926 -1

מברק ברכה לנישואי רוזל מנברג עם מקס גוטמן, בויטן, 9.2.1926 -2

מברק ברכה לנישואי רוזל מנברג עם מקס גוטמן, בויטן, 9.2.1926 - 3

מברק ברכה לנישואי רוזל מנברג עם מקס גוטמן, בויטן, 9.2.1926 - 4

מברק ברכה לנישואי רוזל מנברג עם מקס גוטמן, בויטן, 9.2.1926 - 5

פרסום בעיתון בריבניק בפולנית מ-1931, פרסום מבית המשפט שיוזף מנברג ומקס גוטמן נכנסו לשותפות עסקית ב-5.1.1931

תעודה של יהודה מהגימנזיום הגרמני בריבניק, 23.8.1933 (החלק העליון), יש בתעודה טעות לגבי שנת לידתו

תעודה של יהודה מהגימנזיום הגרמני בריבניק, 23.8.1933 (החלק התחתון)

הצהרה של יהודה (הנס ליאופולד) מנברג בדבר טעות שנת הלידה שלו בתעודת בי"ס תיכון מ-1933

מודעה בעיתון בריבניק בגרמנית, ארנסט ואילזה מנברג מודים על תשומת הלב לרגל נישואיהם, ספטמבר 1934

תעודת בחינות מקצועיות של אגודת סוחרי הברזל ומוצרי ברזל של שלזיה עילית שהונפקה ב-24.11.1935 ליאן (הנס) בקטוביץ

תעודת יושר של יאן (הנס) ממשטרת ריבניק מ-1937

רישיון נהיגה של יאן (הנס) מנברג 28.7.1937, קטוביץ (דף ראשון)

רישיון נהיגה של יאן (הנס) מנברג 28.7.1937, קטוביץ (דף שני)

תעודת זהות (אזרחות) פולנית של יאן (הנס) ליאופולד מנברג מ-1937

פנקס בנק של יאן (הנס) מנברג - אישור שימוש בכספת בבנק המסחרי בקטוביץ מ- 14.2.39 עד 13.2.40 (דף ראשון)

פנקס בנק של יאן (הנס) מנברג - אישור שימוש בכספת בבנק המסחרי בקטוביץ מ- 14.2.39 עד 13.2.40 (דף שני)

אישור של יאן (הנס) מנברג לעזוב את גבולות פולין, ניתן בפישינה, 28.4.1939

אישור מאת הקונסוליה הפולנית בת"א על שינוי כתובת של הנס לת"א, 22.5.1939

אישור יציאה מריבניק של יאן (הנס) ליאופולד מנברג (צד ראשון)

אישור יציאה מריבניק של יאן (הנס) ליאופולד מנברג (צד שני עם תאריך 1.5.1939)

מכתב ליהודה מנברג בישראל מביטוח לאומי בריבניק, פולין, 20.5.1980, מצוין שאינם יכולים לשלוח תעודות העסקה בין 1933 ל-1939 כי כל המסמכים אבדו במלחמה

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג (1) מ-21.1.1939

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג (2) מ-21.1.1939

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג (3) מ-21.1.1939

תעדות זהות פולנית של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-11.3.1939 (1)

תעדות זהות פולנית של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-11.3.1939 (2)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (1)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (2)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (3)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (4)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (5)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (6)

דרכון פולני של הדוויג (ידוויגה) מנברג מ-1939 עם ויזה לפלשתינה + רישומי מעבר גבולות (7)

מודעה בעיתון בריבניק בפולנית, עסק הברזל של יוזף מנברג עבר לידיו של Jan F. Sikora, העסק עבר מידיים יהודיות לידיים של נוצרים (פורסם כנראה ב-1939)

תעדות נישואין של סופי ויהודה (הנס) מנברג: 16.7.1940,פרדס חנה

צוואתו של יוסף מנברג 17.4.1946, רמתיים, פלשתינה, דף 1

צוואתו של יוסף מנברג 17.4.1946, רמתיים, פלשתינה, דף 2

מכתבו של ארנסט לאמנון - מקור בגרמנית

תרגום לעברית של מכתבו של ארנסט מנברג לאמנון מנברג 14.8.1992

תרגום לאנגלית של מכתבו של ארנסט מנברג לאמנון מנברג 14.8.1992

תשובתו של אמנון לארנסט (באנגלית)