אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

משפחת סגל

תעודת גמר בי"ס תחכמוני, ירושלים של דוד סגל מ-1927

שיר מתנה ליום ההולדת ה-24 של חיה מדוד 24/5/1936, עין שמר, כרכור

שכתוב מודפס של כתב היד מ-13/12/1936

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 1

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 2

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 3

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 4

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 5

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 6

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 7

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד מ-13/12/1936 - 8

צילום המעטפה - חזית - 13/12/1936

צילום המעטפה - מאחור - 13/12/1936

שכתוב מודפס של כתב היד מ-15/12/1936

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 1

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 2

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 3

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 4

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 5

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 6

צילום כתב היד המקורי מ- 15/12/1936, מכתב מחיה לדוד - 7

צילום המעטפה - חזית - 15/2/1936

צילום המעטפה - מאחור - 15/2/1936

שכתוב מודפס למכתב מחיה לדוד ללא תאריך (12/1936)

צילום כתב היד המקורי של מכתב מחיה לדוד ללא תאריך (12/1936)

צילום מעטפה של מברק מחיה לדוד 26/12/1936 - חזית

צילום מעטפה של מברק מחיה לדוד 26/12/1936 - צד אחורי

מעטפה לחיה רוזנשטיין בהרטפורד מדוד סגל בקיבוץ כרית מ- 15/5/1939 - חזית

מעטפה לחיה רוזנשטיין בהרטפורד מדוד סגל בקיבוץ כרית מ- 15/5/1939 - מאחור

גלויה מדוד לחיה, 26/5/1939, בה יש משפט של יהודה בן-חורין מזרז את חיה לבוא

גלויה מדוד לחיה, 26/5/1939, בה יש משפט של יהודה בן-חורין מזרז את חיה לבוא, הצד הקדמי של הגלויה

שכתוב מודפס של כתב היד, מכתב חיה לדוד מ-4/6/1939

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 1

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 2

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 3

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 4

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 5

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 6

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 7

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד מ- 4/6/1939 - 8

צילום המעטפה מ-4/6/1939 - חזית

צילום המעטפה מ-4/6/1939 - מאחור (חיה רוזנשטיין)

שכתוב מודפס של כתב היד מ-13/6/1939, מכתב מחיה לדוד

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 1

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 2

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 3

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 4

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 5

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 6

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 7

צילום כתב היד המקורי, מכתב חיה לדוד 13/6/1939 - 8

צילום המעטפה מ-13/6/1939 - חזית

צילום המעטפה מ-13/6/1939 - מאחור, בו מופיע שם הנעורים של חיה (רוזנשטיין)

שכתוב מודפס של המכתבים משמחה ורדי מ-1939. פורסם בעיתון עין השופט ב-28.2.1977

שמחה ורדי - זכרונות ילדות, הופיע בפרסום בקיבוץ עין השופט

איגרת אוויר מאברהם פרוינד מכפר מנחם לחיה ודוד מ-1947

מכתב מאסתר פרוינד מכפר מנחם לחיה ודוד מ-29/2/1948

חיה סגל מפרסמת זכרונות בבטאון עולי אמריקה בישראל, מאי/יוני 1994

דוד כותב זכרונות על חיה ב-2001 (דף 1)

דוד כותב זכרונות על חיה ב-2001 (דף 2)

מכתב מדוד לאריה דורון מ-23/9/2001, זכרונות מהקיבוץ - עמוד 1

מכתב מדוד לאריה דורון מ-23/9/2001, זכרונות מהקיבוץ - עמוד 2

עץ משפחה חלקי של רות סגל (מנברג) מצד אביה