אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

א2 - מנברג שם מוזר

מפת מזרח ומרכז אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה

B A 2 10

בבית משפחת מנברג

B A 2 20

מימין לשמאל: אלי מנברג, יובל ארונדה, יאיר גיל בבית משפחת מנברג ביעד 2014

על השולחן - הגביע של ליאופולד

אצל משפ' בידל (Beedle) בלונדון

Ruth Mark Beedleמימין לשמאל: אלי מנברג, רות בידל, מארק בידל  לונדון, 31/10/2014