אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

א7 - השנים שלפני מלחמת העולם הראשונה

חוברת "המולדת הבלתי נשכחת - ריבניק" - 1

B A 7 01

צילומים של ריבניק הגרמנית בערך משנת 1900 - מתנת ידיד לרוזל גוטמן

חוברת "המולדת הבלתי נשכחת - ריבניק" - 2

B A 7 03

חוברת "המולדת הבלתי נשכחת - ריבניק" - 3

B A 7 05

חוברת "המולדת הבלתי נשכחת - ריבניק" - 4

B A 7 07

חוברת "המולדת הבלתי נשכחת - ריבניק" - 5

B A 7 09

יוזף והדוויג מנברג בצעירותם

B A 7 30

צולם בברסלאו בראשית המאה העשרים

אביה של הדוויג מנברג, סבא-רבא שוורץ

B A 7 10

אמה של הדוויג מנברג, סבתא-רבתא שוורץ

B A 7 20

משפחת אליעזר נובוסולק בגרמניה, שנות ה-20

B A 7 80

מימין לשמאל יושבים: אידה, אליעזר, בובה, צילה, מימין לשמאל עומדות: שרה, רוזה

בובה והמשפחה בשוויצריה

B A 7 90

מימין לשמאל מלפנים: בן דוד של אמי כנראה יעקב לנגבהיים, אימי סופי כילדה, בן דודה פריץ לנגבהיים.
שורה שנייה מימין לשמאל: דודה צילה האחות של רוזה אוקו, בובה, בן דוד שוויצרי של אימי.
שורה שלישית מימין לשמאל: אנני בת דודה של אימי, דודה שרה אחותה של רוזה, זליג אוקו בעלה, דוד שמואל.
שורה אחרונה מימין לשמאל: דודה מינה אחותה של רוזה, רוזה אוקו, נתן אוקו.

בּוֹבֶּה ובנותיה בתל-אביב בזמן ביקור צילה לנגבהיים משוויץ בשנות ה-50

B A 7 70

מימין לשמאל: שרה אוקו, צילה לנגבהיים, בּוֹבֶּה, רוזה אוקו

יוזף והדוויג מנברג בחגיגת חתונת הזהב שלהם בתל-אביב (1950) - 1

B A 7 40

יוזף והדוויג מנברג בחגיגת חתונת הזהב שלהם בתל-אביב (1950) - 2

B A 7 50

כרטיס לאופרטה "האלמנה העליזה" שהוצגה בוינה ב-1906, בביקור של יוזף והדוויג

B A 7 60