אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ב2 - מפגש עם עובדות היסטוריות חדשות

דוגמה של מסמך מהארכיון

B A 5 91

מצוין שבתאריך 8.5.1873 נולדה הדוויג לליאופולד ורוזליה מנברג, אחות בכירה של יוזף מנברג

הנס ליאופולד מנברג, בן שנתיים, ריבניק, פולין

B B 2 15

ולדנבורג - מראה כללי

B B 2 10

ארנולד מנברג, חייל גרמני, תותחן בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 2 20

ארנולד ואלזה מנברג וילדיהם רות וגונטר, שנות ה-20

B B 2 60

גונטר ורות מנברג בילדותם בגרמניה

B B 2 50

סידור של גונטר מנברג (גרשון מנור) מולדנבורג 1927

B B 2 71

סידור של גונטר מנברג (גרשון מנור)

B B 2 80

גונטר מנברג (גרשון מנור) בהכשרה בגרמניה בסוף שנות השלושים

B B 2 90

גונטר הוא הרביעי מימין

גרשון מנור (גונטר מנברג) ואחותו רות מנברג בבית קפה בתל-אביב

B B 2 100

קיבוץ בית השיטה בשנת 1939

B B 2 110

חוה וגרשון מנור בקיבוץ בית השיטה, שנות ה-80 או 90

B B 2 145

קיבוץ בית השיטה - מבט מהגלבוע

B B 2 150

אלי מנברג בביקור הראשון בריבניק ב-2006

B B 2 170

בכניסה לבית מנברג

 

אלי ברינק בריבניק ב-2006

B B 2 160

מתקשר בטלפון לאביו בישראל

רות מנברג במשרד אדריכלים בבית מנברג בריבניק (2006)

B B 2 180

כותבת מייל לילדים בישראל

מיכאל ואלי מנברג בבית הקברות היהודי לשעבר בריבניק (2013)

B B 2 310

כיום זהו פארק עירוני

מיכאל ואלי מנברג ברינק של ריבניק (2013)

B B 2 300

ברקע: מוזיאון העיר

מלגושה ואביה ליד ביתם בריבניק

B B 2 290

מיכאל ואלי בארכיון ברטיבור (2013)

B B 2 280

מיכאל בארכיון ברטיבור (2013)

B B 2 270

הארכיון ברטיבור (רצ'יבוש) (2013) -2

B B 2 260

הארכיון ברטיבור (רצ'יבוש) (2013) -1

B B 2 250

דוגמא למסמך בארכיון ריבניק (2013)

B B 2 240

רישום הילדים של יוזף והדוויג מנברג

ביקור בארכיון העירוני של ריבניק (2013) - 2

B B 2 230

מימין לשמאל: עובדת הארכיון, אלי, מלגושה, מיכאל

ביקור בארכיון העירוני של ריבניק (2013) - 1

B B 2 220

מימין לשמאל: אלי, מלגושה, מיכאל

ביקור במוזיאון בריבניק (2013): מצבות יהודיות

B B 2 210

מימין: מלגושה ואלי

ביקור במוזיאון בריבניק (2013)

B B 2 200

מימין לשמאל: מלגושה, ד"ר קלר, מיכאל, אלי

אלי ומיכאל מנברג בבית מנברג בריבניק 2013

B B 2 190

עומדים לפני החנות לשעבר של רוזל

אלי מנברג והלל מנור - מפגש ראשון

Eli Hillel 2013צולם ביעד, נובמבר 2013
מימין לשמאל: הלל מנור, אלי מנברג