אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

אופלן (אוגוסט 2014) - מפגש עבודה בבית קפה

B B 3 20

מימין לשמאל סביב השולחן: סוזאן מאנינג, ד"ר בורקובסקי, מלגושה, מיכאל מנברג, אלי מנברג, רות מנברג