אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ב10-האחים אוקו, חיילים יהודיים בצבא הצאר ניקולאי השני, או ה"רוסים" בגרמניה

נתן אוקו, חייל רוסי, ומשפחתו

B B 10 30

מימין לשמאל יושבת רוזה אשתו, עומד על ידה בנם איזי (ישראל), ונתן במדים.
מאחור: שרה, אחותה של רוזה.