אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ב7 - מסעו של יצחק-אייזיק צוקרבראון מליטא לירושלים

יצחק-אייזק וחנה ביילה סגל בירושלים ב-1926

B B 7 20

הכיתוב בגב התמונה הנ"ל בו מופיע התאריך כסלו, תרפ"ו

יצחק-אייזק וחנה ביילה סגל בירושלים ב-1926

B B 7 10