אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ב4 - מפגש יהודים ברכבת בדרכם לחזית המערבית

איסמאר מנברג בחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 10

כותב מכתב לתא הסטודנטים בברלין

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 48

B B 4 20

5

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 49

B B 4 30

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 50

B B 4 40

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטודנטים הציונים בברלין עמ' 51

B B 4 50

המכתב של איסמאר מנברג לתא הסטונטים הציונים בברלין עמ' 52

B B 4 60

המכתב שמור בארכיון הציוני בירושליים. תאריך המכתב 8/11/1915

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 70

עם קצינים עמיתים ועם חיילים מהיחידה שעליה פיקד. הצילומים באדיבות הסופר כריסטוף פושנריידר.

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 80

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 90

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 100

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 110

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 120

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 130

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 140

אוסף תצלומים של איסמאר מנברג מהחזית המערבית במלחמת העולם הראשונה

B B 4 150