אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג0 - בין המלחמות

מעלים זכרונות מהעבר: במפגש עם דן שולמן, בן הדוד היהודי של סוזאן

B C 00 30

מימין לשמאל: דן שולמן, אלי מנברג, סוזאן מאנינג

מעלים זכרונות מהעבר: ארוחה במסעדה בשיקגו (7/2015)

B C 00 20

מימין לשמאל: רות מנברג, סטזאן מאנינג, דאג דויטש (בעלה של סוזאן), טי מאנינג (אחיה של סוזאן), אלי מנברג

מעלים זכרונות מהעבר: ישיבת עבודה בבית של סוזאן מאנינג בשיקגו (7/2015)

B C 00 10