אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג13 - הנערה מהיער השחור

מימין לשמאל: סופי, רוזה, נתן אוקו בגרמניה, שנות ה-30

B C 13 025

דרכון זרים גרמני של סופי אוקו משנת 1936 - 1

B C 13 030

דרכון זרים גרמני של סופי אוקו משנת 1936 - 2

B C 13 040

נתן אוקו - כרטיס ביקור מ-1936, תל-אביב

B C 13 050

בפתח מכון גוטמן שנות ה-30

B C 13 010

מימין לשמאל: עובדת במכון, מקס גוטמן, סופי אוקו, עובדת נוספת במכון. בחלון הראווה משמאל - הבובה המיוסרת.

מקס גוטמן בפלשתינה, כנראה שנות ה-40

B C 13 090

סופי אוקו בבנימינה, 1936

B C 13 060

תעודה של סופי אוקו ממכון שול, 1937, תל-אביב

B C 13 070

לודוויג אוקו כגפיר, פלשתינה שנות ה-30

B C 13 020

סידור תפילה שקיבל הנס מנברג לרגל בר-מצווה מקהילת ריבניק

B C 13 100

יהודה (הנס), סופי ואלי מנברג, 1941, כנראה ברמתיים

B C 13 075

משפחת אוקו בבנימינה, שנות ה-40

B C 13 080

מימין לשמאל מאחור: איזי (ישראל) אוקו, סופי מנברג, יהודה (הנס) מנברג, רוזה אוקו, דוד אוקו, נתן אוקו, יהודה (לודוויג) אוקו.
מלפנים: אלי מנברג, אוריאל אוקו, נורית אוקו, אמנון אוקו, הילדה אוקו, והתינוק רפי אוקו.
בתחתית התמונה: הכלב בובי

יהודה (הנס) מנברג כאיש צעיר בפלשתינה

B C 13 110

רוזל גוטמן בפלשתינה ב-1946

B C 13 120

סופי מציירת בטבע, 1954

B C 13 130

ציור בפסטל, 1968

B C 13 140

דמות אשה, גואש, 1989

B C 13 150

זר פרחים, גואש, 1994

B C 13 160