אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג16 - אלף לירות שטרלינג זהב - מחיר כניסה ל"גן העדן האבוד"

תמונה מס' 1 של הנס וחבריו בריבניק 1939

B C 16 30

הנס הוא הראשון משמאל

הכיתוב מאחורי תמונה מס' 1 של הנס וחבריו בריבניק 1939

B C 16 20

תמונה מס' 2: הלנה, חברתו של הנס, 1939

B C 16 40

תמונה מס' 2, 30.4.1939

הכיתוב בפולנית מאחורי תמונה מס' 2 מתאריך 30/4/1939

B C 16 70

תרגום הכתוב: תהיה חזק, אמיץ וסבלני ותגיע ליעד

תמונה מס' 3: הלנה, חברתו של הנס, 1939

B C 16 60

הכיתוב מאחורי תמונה מס' 3 של הלנה, חברתו של הנס 30/4/1939

B C 16 50

כתוב: Amor omnia vincit - האהבה מנצחת את הכל

תמונה מס' 4: הלנה, חברתו של הנס, 1939, כנראה בזקופנה

B C 16 80

הכיתוב בפולנית מאחורי תמונה מס' 4 מתאריך 30/4/1939

B C 16 90

תרגום הכתוב: תחשוב עלי הלס

תמונה מס' 5: הנס וחבריו בריבניק

B C 16 95

הנס הוא הראשון מימין