אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג17 - "המנוסה" - סיבוב פרסה והימלטות מהתופת

הנס כילד בריבניק

B C 16 10

יוזף והוויג מנברג בריבניק, שנות ה-30

B C 09 50

יוזף מנברג, ריבניק, שנות ה-30

B C 09 60

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג מ-1939 - 1

B C 17 240

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג מ-1939 - 2

B C 17 250

תעודת זהות פולנית של יוזף מנברג מ-1939 - 3

B C 17 260

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 1

B C 17 160

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 2

B C 17 180

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 3

B C 17 190

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 4

B C 17 200

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 5

B C 17 200

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 6

B C 17 210

דרכון פולני של הדוויג (יאדוויגה) מנברג משנת 1939 - 7

B C 17 220

תעודת זהות פולנית של הדוויג (יאדוויגה) מנברג מ-3.1939

B C 17 140

חלק חיצוני

 

תעודת זהות פולנית של הדוויג (יאדוויגה) מנברג מ-3.1939

B C 17 150

חלק פנימי

יוזף מנברג בקראקוב, 1939

B C 17 230

יהודה (הנס) מנברג - תצלום ראשון בפלשתינה, 1939

B C 17 130

סוזי מנברג, שנות ה-30 או ה-40

B C 17 030