אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג6 - החנות של רוזל מנברג

החנות של רוזל מנברג בריבניק

B C 06 10החנות של רוזל מנברג בבית מנברג ברחוב יאן סובייסקי 15 בריבניק, שנות העשרים. מצד ימין שער הכניסה לעגלות הסוחרים, ומעברו השני החנות הגדולה ומרכז העסקים של יוזף מנברג. רוזל מנברג (גוטמן) עומדת ראשונה מימין, הדוויג מנברג היא השנייה משמאל. שאר הדמויות, כולל בקומה שנייה, הם עובדים בבית מנברג.

מיכאל מנברג, סוזאן מאנינג ואלי מנברג ב"בית מנברג" 2014

B C 06 20החנות לשעבר של רוזל מנברג כעבור כתשעים שנה, בעת המסע השלישי לריבניק בשנת 2014. מימין: מיכאל מנברג, במרכז:סוזאן מאנינג, ומשמאל: אלי מנברג. ברקע חנות הסדקית לצד שער הכניסה לעגלות. באותה עת החליטה עיריית ריבניק לשפץ את הרחוב, ובאותה הזדמנות "נעלמה" המסילה פרי המצאת יוזף שהובילה את עגלות המשא אל תוך המבנה ואל החצר.