אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ג9 - המסע לפלשתינה בשנת 1934

יוזף מנברג, שנות ה-30, ריבניק, פולין

B C 09 60

הדוויג מנברג, שנות ה-30, ריבניק, פולין

B C 09 40

יוזף והדוויג מנברג בריבניק, שנות ה-30

B C 09 50

ארנסט ואילזה מנברג במסע הכלולות בוונציה, 1935

B C 09 70

פיליפ טטרקה, קטוביץ

B C 09 30

ילדי רוזה ופיליפ טטרקה, סוף שנות ה-20 בקטוביץ

B C 09 10

פיליפ ורוזה טטרקה עם ילדיהם אילזה, ורנר, גונטר והיינץ בקטוביץ

B C 09 20