אלי מנברג

logo b

    הכל קרה - אבל לא באמת

ד1 - "תם ולא נשלם" - הרהורים מסכמים

בית הקברות היהודי בריבניק - דוגמה מס' 1

B D 01 010

מתוך אוסף תמונות הסיטורות שהתגלה לאחרונה באריון בוורשה

בית הקברות היהודי בריבניק - דוגמה מס' 2

B D 01 020

בית הקברות היהודי בריבניק - דוגמה מס' 3

B D 01 030

מצבה של גב' קניגסברגר בבית הקברות היהודי בריבניק

B D 01 040

תמונה מתוך האוסף שנתגלה לאחרונה

תקריב מהמצבה של גב' קניגסברגר

B D 01 050

קטעי עיתונות הנוגעים למשפחה מתוך ארכיון ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו)

B D 01 060

אלי ברינק בריבניק ב-2006

B B 2 160

מתקשר בטלפון לאביו בישראל

רות מנברג בתוך משרד אדריכלים בבית מנברג בריבניק (2006)

B B 2 180

כותבת מייל לילדים בישראל

בכניסה למוזיאון בוויג'יסלב שלונסקי (לוסלאו) 5/8/2014

B D 01 085

מימין לשמאל: מיכאל מנברג, סוזאן מאנינג, מלגושה פלושי, רות מנברג, אלי מנברג

ביקור במוזיאון של ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו) ב-5/8/2014

B D 01 090

מימין לשמאל: מיכאל מנברג, רות מנברג, אלי מנברג, סוזאן מאנינג

במוזיאון של ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו), ישיבת עבודה

B D 01 100

מימין לשמאל: מיכאל מנברג, אלי מנברג, סוזאן מאנינג, ברקע עובדת הארכיון

ישיבת עבודה במוזיאון ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו) ב- 5/8/2014

B D 01 110

מימין לשמאל: מיכאל מנברג, אלי מנברג, סוזאן מאנינג, רות מנברג, מנהל המוזיאון: סלאוומיר קולפה (5/8/2014)

במוזיאון של ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו), מלגושה מצאה מסמך מעניין

B D 01 120

סיור בעיר ווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו) בהדרכת מלווה מטעם המוזיאון (5/8/2014)

B D 01 130

מימין לשמאל: המלווה מהמוזיאון (עם הגב לצלם), מלגושה, סוזאן מאנינג, אלי מנברג, מיכאל מנברג

הרינק בווג'יסלב שלונסקי (לוסלאו)

B D 01 140

ווג'יסלב שלונסקי, בניין שהיה פעם בית הכנסת והיום הוסב לקולנוע

B D 01 150

הזוג מייזל בכניסה לבית התה שלהם (5.8.2014)

B D 01 160

הראיון עם העיתונאי אדריאן קרפטה, בריבניק (6/8/2014)

B D 01 170

מימין לשמאל: אלי מנברג, מלגושה פלושי, אדריאן קרפטה, מיכאל מנברג